Welkom bij Gio Spring

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden

Springkastelen | Tenten

Springkastelen


1. Reservatie

De reservatie is pas definitief en geldig als deze door ons bevestigd werd.

2. Annulaties

Annulatie door slecht weer:

Bij aanhoudend slecht weer of bij slecht weer voorspelling kan u kosteloos annuleren tot 48 uur voor levering. Door het toenemend aantal reservaties dienen we de planning te beginnen maken 48u voor levering i.p.v. enkel de laatste dag voor levering.

Dit om alles ingepland te krijgen. Echter wijzigt het weerbericht voor het weekend zelden van de ene dag op andere drastisch waardoor je ook 48u voordien reeds kan beslissen of je wil annuleren al dan niet.

Overige annulaties zullen alsvolgt gefactureerd worden:

- Meer dan 1 maand voordien - EUR 0,00

- 4 weken tot 1 week voordien - EUR 50,00 (administratieve kost + blokkering van het springkasteel)

- Minder dan 1 week voordien - 50% van de huurprijs

3. Betaling

De betaling van de gehuurde attracties gebeurt contant bij in ontvangst name van de gehuurde attractie OF Op voorhand per overschrijving. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

4. Levering, ophaling & plaatsing

De levering is gratis voor steden en dorpen binnen de 20km (gps -> korste route).

Levering is vanaf 7u00

Ophaling ten laatste om 21u00

Last minute reservaties (minder als 48u voor levering) vallen altijd onder flexibele planning. Genieten uiteraard dan ook de 20 euro bijhorende korting. Maar zodra er eerste versies van een planning klaar zijn kunnen we geen uiterste uur levering en vroegste uur ophaling meer garanderen.

Voor de plaatsing hebben wij een vrije doorgang nodig van 1-2 meter. Wij leveren ook niet door het huis tenzij je ook daar voldoende plaats hebt om tot in de tuin te geraken.

5. In ontvangstname:

Bij in ontvangstname zal de huurder een huurovereenkomst tekenen. Hiermee verklaart de huurder alle huurvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan. Ook bevestigt hij op hoogte te zijn van de werking van het gehuurde goed en heeft hij notie genomen van de goede staat van het springkasteel. Indien de huurder bij levering of onmiddelijk nadien schade vaststeld dient hij de huurder te verwittigen. Indien de verhuurder niet op de hoogte gebracht wordt zal deze niet weten of de schade al aanwezig was al dan niet waardoor de schade op de huurder verhaalt zal worden.

Indien op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om het kasteel in ontvangst te nemen zal het springkasteel toch aangerekend worden.

In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

6. Plaatsing

Het springkasteel kan best op een vlakke en zachte ondergrond, bij voorkeur gras, geplaatst worden. Het mag niet geplaatst worden op een puntige ondergrond (stenen, glas,...).

De blower van het springkasteel mag nooit afgedekt worden. Deze is bestand tegen water. Indien u de blower uitschakelt mag deze weer worden aangezet als de motor volledig tot stilstand gekomen is. Indien het springkasteel bij de huurder overnacht, zal de huurder instaan voor het afkoppelen van de blower en het veilig wegbergen ervan.

Het springkasteel mag na opstelling niet verplaatst worden.

De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen (voorkomt verbranding van de motor)

Er wordt 25 meter verlengkabel voorzien door ons, grotere afstand is door de huurder bij te passen.

7. Ondergrond

Indien het springkasteel op zand of braakliggende grond moet geplaatst worden vragen wij 25 euro extra voor het extra kuiswerk.

Op zand moet de blower overigens op houten platen of op karton kunnen gezet worden zodat deze geen zand kan aanzuigen. Indien dit niet kan en de blower is bij ophaling vol zand zal deze gefactureerd worden aan de klant.

8. Aansprakelijkheid

De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp tijdens de huurperiode.

Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden aangerekend aan de huurder. De huurder blijft verantwoordelijk tot de volgende verhuring. 

9. Verantwoordelijkheid

De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties.

Permanent toezicht van een volwassene is ten strengste aanbevolen.

10. Wat bij regen?

Bij regenweer blijft het kasteel gewoon in opgeblazen toestand staan, uitgezonderd bij rukwinden en/of onweer mag het springkasteel tijdelijk afgelaten worden:

- Stroom uitschakelen

- De muren naar binnen plooien

- Springkasteel dubbelvouwen zodat er niet veel water kan inlopen. Indien het toch open blijft liggen sijpelt er water in het binnenste en ontstaat er schade die door de huurder dient betaald te worden. Belangrijk: na de regen het kasteel zo snel mogelijk terug opblazen zodat het kan drogen. NB: Om misverstanden te vermijden: overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering en niet zozeer als bescherming tegen de regen. Een zekere bescherming tegen de regen is aanwezig maar toch zal nog steeds regenwater doorsijpelen.

11. Gebruik van de attracties

- Brillen, schoenen, sleutelhangers of andere puntige voorwerpen zijn strikt verboden tijdens het gebruik van het luchtkasteel. Dit om materiële en lichamelijke schade te voorkomen.

- Verboden om op de muren te klimmen of te hangen.

- Verboden te eten of te drinken op het kasteel.

- Het voorste gedeelte dient enkel als opstap. Hierdoor is het uit veiligheidsoverwegingen ook verboden hierop te springen.

- Een springkasteel is ontworpen voor kinderen. Permanente begeleiding dient aanwezig te zijn.

12. Voorzieningen

- De huurder moet stroom van 220V en 16A voorzien.

- De huurder zorgt voor een vrije doorgang van 1-2 meter om het springkasteel tot op zijn plaats te krijgen.

- Voorzie rond het springkasteel een ruimte van minstens 1 meter langs elke zijde en 2 meter achter het kasteel voor de motor.

13. Boetes die wij hopen niet te moeten aan rekenen

- Er is niemand aanwezig bij levering en er is niets afgesproken op voorhand en/of er hangen geen instructies: 50% van de huurprijs wordt gefactureerd

- Indien er niemand aanwezig was en jullie wensen dat onze mensen alsnog een tweede keer langskomen voor de levering: + 50 euro

- Onvoldoende vrije doorgang om te leveren (zie nodige ruimte bevestigings email): 50% van de huurprijs wordt gefactureerd

- Regenzeil, klim- en glijzeil verwijderen en niet terugplaatsen: 25 euro

- Ballen van het ballenbad niet in de zakken: 50 euro

- Scheuren in de naden(stiksel) van het spingkasteel door de huurder zelf gemeld: 0 euro

- Scheuren in de naden (stiksel) van het springkasteel vastgesteld door de verhuurder bij het kuisen of bij de eerstvolgende levering: 125 euro

- Scheuren in het springkasteel zelf (bache): Volgens offerte fabrikant

- Schade aan de netten/touwen door de huurder zelf gemeld: 15 euro

- Schade aan de netten/touwen vastgesteld door de verhuurder: 30 euro

- Zwarte strepen veroorzaakt door schoenen: 50 euro

De huurder blijft verantwoordelijk tot de volgende verhuring. De prijzen van de boetes zijn excl. btw

Alvast bedankt voor het doornemen van de voorwaarden. Echter laat ons duidelijk zijn dat het plezier voor de kinderen sowieso centraal staat.

De klant bevestigd bij reservatie akkoord te gaan met de voorwaarden.


Tenten


1. Reservatie

De reservatie is pas definitief en geldig als deze door ons bevestigd werd.

2. Annulatie

Meer dan 1 maand voordien - EUR 0,00

4 weken tot 1 week voordien - EUR 50,00 - administratieve kost + blokkering van het springkasteel

Minder dan 1 week voordien - 50% van de huurprijs

3. Betaling

De betaling van de gehuurde tent(en) gebeurt contant voor de opbouw van de tent. OF Op voorhand per overschrijving. 

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

4. Levering en plaatsing

Er dient steeds iemand aanwezig te zijn om ons te kunnen tonen waar we de tent moeten plaatsen en om eventueel te assisteren bij plaatsing en afbraak.

De levering is gratis voor steden en dorpen binnen de 25km (gps  korste route).

Levering is vanaf 7u00

Ophaling is ten laatste tussen 21u00 en 23u00

Last minute reservaties (minder als 48u voor levering) vallen altijd onder flexibele planning. Genieten uiteraard dan ook de 20 euro bijhorende korting. Maar zodra er eerste versies van een planning klaar zijn kunnen we geen uiterste uur levering en vroegste uur ophaling meer garanderen.

Voor de plaatsing hebben wij een vrije doorgang nodig van 1-2 meter. Wij leveren ook niet door het huis tenzij je ook daar voldoende plaats hebt om tot in de tuin te geraken.

5. In ontvangstname:

Bij in ontvangstname zal de huurder een huurovereenkomst tekenen. Hiermee verklaart de huurder alle huurvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan. Ook bevestigt hij op hoogte te zijn van de werking van het gehuurde goed en heeft hij notie genomen van de goede staat van het springkasteel. Indien de huurder bij levering of onmiddelijk nadien schade vaststeld dient hij de huurder te verwittigen. Indien de verhuurder niet op de hoogte gebracht wordt zal deze niet weten of de schade al aanwezig was al dan niet waardoor de schade op de huurder verhaalt zal worden.

Indien op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om het kasteel in ontvangst te nemen zal het springkasteel toch aangerekend worden.

In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

6. Aansprakelijkheid

De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen veroorzaakt door en aan het gehuurde voorwerp tijdens de huurperiode.

Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden aangerekend aan de huurder. De huurder blijft verantwoordelijk tot de volgende verhuring. 

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kwetsuren of andere schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de ontleende materialen.

Indien herstelling of reiniging niet meer mogelijk zijn wordt de werkelijke waarde op het ogenblik van de ontlening van de huurder teruggevorderd.

7. Gebruik

Geen afgevende materialen of plakmateriaal op het tentzeil bevestigen. Anders zijn wij genoodzaakt schoonmaakkosten in rekening te brengen.

Het is ten strengste verboden te bakken, braden of te frituren in de tenten. Dit is nefast voor de kwaliteit ervan.

Bij windvlagen (meer dan 3 à 4 Beaufort) moet de tent winddicht afgesloten worden.

Bij storm of rukwinden van 75 km/u dient de tent te worden afgebroken om schade te voorkomen. U brengt ons dan onmiddelijk telefonisch op de hoogte.

Het is de huurder niet toegestaan om aan het frame van de tent lasten of andere zaken te bevestigen zonder de toestemming van de verhuurder.

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde materialen aan derden onder te verhuren of in bruikleen af te staan.

De huurder dient er voor te zorgen dat al de gehuurde tenten leeggemaakt en goed bereikbaar zijn voor onze diensten tegen het afgesproken uur van afhaling.

De huurder blijft verantwoordelijk tot de volgende verhuring.

De klant bevestigd bij reservatie akkoord te gaan met de voorwaarden.